Adres magazynu / Adres zwrotny: 

CARPETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kozniewice 99

97-360 Kamieńsk

 

Adres siedziby:

CARPETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul.Krzycka 105 / 10, 53-019 Wrocław, Polska

NIP 8992852838

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682330, REGON: 367528320. 

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000 PLN, kapitał został w całości wpłacony.

 

Reklamacje i zwroty należy kierować na adres:

CARPETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Koźniewice 99

97-360 Kamieńsk,

 

na adres poczty elektronicznej:

reklamacje_polska@carpeto.de,

 

numer telefonu:

+48 514 558 325